Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Dagbesteding

Het werkgebied van Care Extra beslaat de peelgemeenten (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek) aangevuld met Geldrop-Mierlo. Binnen deze gemeenten is Care Extra voor bovenstaande zorgvormen een door de gemeente gecontracteerde aanbieder.

Dagbesteding is een aanvulling op de begeleiding bij Care Extra. Op de hoofdlocatie van Care Extra is een ruimte ingericht speciaal voor dagbesteding waar (jong) volwassenen zich kunnen bezighouden met productiewerkzaamheden.

Je wordt hier begeleidt en gestimuleerd om op je eigen niveau werkzaamheden te verrichten. Ook krijg je hier de basisvaardigheden aangeleerd welke nodig zijn op een werkvloer. Indien de werkzaamheden naar tevredenheid worden uitgevoerd bestaat er de mogelijkheid tot de doorstroom naar reguliere dagbesteding of een betaalde baan.

Aanmelden

Als je nog wat meer informatie wilt, of je wilt je aanmelden kun je telefonisch contact opnemen op nummer 0492 387925.

Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar info@care-extra.nl. Mailtjes proberen we binnen 24 uur te beantwoorden!

Voor verwijzers

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen bij Care Extra is een geldige WMO beschikking beschermd wonen een vereiste. Is degene waarvoor u contact opneemt nog niet in het bezit van een geldige beschikking kunnen wij, indien nodig, ondersteunend zijn bij de aanvraag van deze beschikking.

Care Extra hanteert korte wachtlijsten en is altijd bereid om mee te denken om een zo passend mogelijk traject aan te kunnen bieden.