Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Ervaring: WMO Consulent - Yvonne

Care Extra roept bij mij respect en waardering op; het is een zorgaanbieder met een voelbare passie om hulpvragers (terug) in hun kracht te zetten.
Met veel inzet en inzicht wordt maatwerk geleverd, waardoor er persoonlijke aandacht is voor elke hulpvrager.
Hierbij is het beperkt werken met protocollen een grote kracht, maar tevens ook een valkuil binnen de huidige maatschappelijke ‘afrekencultuur’.

Werkresultaten worden binnen Care Extra altijd met alle betrokkenen, geëvalueerd, waardoor geboden zorg, verbeterpunten, leermomenten enz. inzichtelijk worden gemaakt.
Om aan de toenemende vraag naar complexe (jongeren) zorg te kunnen voldoen, investeert Care Extra in de toekomst en op meerdere terreinen.

Centraal staat het bieden van intensieve hulp en begeleiding aan jong volwassenen met zeer uiteenlopende problematiek; die ook nog eens maatschappelijk veel overlast kan bezorgen.
Care Extra blijft zich voor deze groep inzetten en gaat zo nodig, altijd de discussie aan met alle betrokkenen.

De kwaliteit van zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg is weliswaar moeilijk inzichtelijk te maken omdat objectief meetbare indicatoren hiervoor ontbreken.
Toch durf ik tegen Care Extra te zeggen “ga door op de ingeslagen weg”.
Chapeau voor jullie tomeloze inzet, én de reeds behaalde resultaten !

Ervaring: IDR Bewindvoering

Sinds ruim 6 jaar ondersteunt mijn bewindvoerderskantoor diverse cliënten die begeleid worden door Care-Extra. Vanwege de korte lijntjes welke wij met de begeleiders hebben, kunnen we snel en zo efficiënt mogelijk werken aan een betere financiële toekomst voor de cliënt.

De problematiek van iedere cliënt is verschillend en daar wordt door de begeleiding goed op ingespeeld. De medewerkers zijn betrokken bij hun cliënt en helpen hen zo veel als wenselijk of noodzakelijk is. Al enkele keer hebben we meegemaakt dat zij binnen Care-Extra iemand weer een 2e kans geven om zijn/haar leven op rit te krijgen. Ook dan wordt met alle energie weer een plan gemaakt om te zorgen dat iemand uiteindelijk toch weer perspectief krijgt op een leven met minder problemen. Inmiddels zijn dan ook door alle begeleiding die geboden is, zij weer schuldenvrij en gaan geheel zelfstandig, zonder bewindvoering of begeleiding, door het leven.

De laagdrempelige toegankelijkheid, praktische aanpak, openstaan voor ideeën en intensieve medewerking om te zorgen dat de cliënt zoveel mogelijk overzicht en rust krijgt op financieel gebied, is iets waar zij samen met ons aan werken. Bij dit alles staat het belang van de cliënt voorop.
Wij hebben respect voor hun werkwijze en inzet en zijn erg tevreden over deze prettige en efficiënte samenwerking.

IDR Bewindvoering

Ervaring: Cliënt

Hallo

Na 4jaar bijna bij Care Extra gezeten te hebben vind ik dat ik kan zeggen dat het goede begeleiders zijn en die ook echt helpen met je problemen.

Dankzij care extra is mijn leven zeker veranderd ben schuldenvrij geworden een baan gevonden heb nu alles op de rit.

mede dankzij care extra

 

Ervaring: Cliënt

Na een moeilijke periode bij diverse andere instanties heeft Care Extra ervoor gezorgd dat ik het vertrouwen in de hulpverlening weer terug heb gekregen. Als cliënt merk je met welke passie de medewerkers van Care Extra zich telkens weer inzetten om je te ondersteunen. In een periode waarin ik weinig zekerheid ervaarde was Care Extra een stabiele factor, een veilige basis waar ik op terug kon vallen.
Ik heb me bij Care Extra nooit een nummertje gevoeld en ze zijn een belangrijk onderdeel geweest van mijn herstelproces. Mede dankzij Care Extra heb ik mijn leven op orde gekregen en leidt ik voortaan een stabiel en gelukkig bestaan. Nu ik zelf werkzaam ben in de welzijnssector hoop ik net zo veel voor anderen te kunnen betekenen als dat Care Extra voor mij betekent heeft.