Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

(Buitenschoolse) Dagbesteding

De (buitenschoolse) dagbesteding bij Care Extra is erop gericht de jeugdige een nuttige invulling van de dag te bieden. Dit gebeurt door middel van verschillende activiteiten waarin zij op een natuurlijke ongedwongen wijze verschillende basisvaardigheden leren op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfvertrouwen.

De (buitenschoolse) dagbesteding richt zich enerzijds op schooluitvallers welke om verschillende redenen (tijdelijk) niet naar school kunnen. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan het doorstromen naar een passende vorm van onderwijs of arbeid. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid aan jeugdigen die (tijdelijk) geen passende dagbesteding hebben maar hier wel naar op zoek zijn.