Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

(Buitenschoolse) Dagbesteding

Het werkgebied van Care Extra beslaat de peelgemeenten (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek) aangevuld met Geldrop-Mierlo. Binnen deze gemeenten is Care Extra voor bovenstaande zorgvormen een door de gemeente gecontracteerde aanbieder.

De (buitenschoolse) dagbesteding bij Care Extra is erop gericht de jeugdige een nuttige invulling van de dag te bieden. Dit gebeurt door middel van verschillende activiteiten waarin zij op een natuurlijke ongedwongen wijze verschillende basisvaardigheden leren op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfvertrouwen.

De (buitenschoolse) dagbesteding richt zich enerzijds op schooluitvallers welke om verschillende redenen (tijdelijk) niet naar school kunnen. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan het doorstromen naar een passende vorm van onderwijs of arbeid. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid aan jeugdigen die (tijdelijk) geen passende dagbesteding hebben maar hier wel naar op zoek zijn.

Aanmelden

Als je nog wat meer informatie wilt, of je wilt je aanmelden kun je telefonisch contact opnemen op nummer 0492 387925.

Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar info@care-extra.nl. Mailtjes proberen we binnen 24 uur te beantwoorden!

Voor verwijzers

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen bij Care Extra is een geldige WMO beschikking beschermd wonen een vereiste. Is degene waarvoor u contact opneemt nog niet in het bezit van een geldige beschikking kunnen wij, indien nodig, ondersteunend zijn bij de aanvraag van deze beschikking.

Care Extra hanteert korte wachtlijsten en is altijd bereid om mee te denken om een zo passend mogelijk traject aan te kunnen bieden.