Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Wie zijn wij

Care Extra bestaat inmiddels 15 jaar. Gedurende deze periode heeft de organisatie zich ontwikkeld van een instelling die zich uitsluitend richtte op jongere kinderen tot een organisatie die een uitgebreid scala aan begeleidingsmogelijkheden biedt. Door middel van een breed pakket aan begeleidingsmogelijkheden zijn wij in staat ons zorgaanbod af te stemmen op de actuele zorgvraag.

Binnen Care Extra zijn meer dan 25 professionals werkzaam die gezamenlijk 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat staan voor degenen die onze ondersteuning nodig hebben. De kern van onze bedrijfsvoering ligt in onze gemeenschappelijke missie en visie, aangevuld met ieders unieke ‘ik’. Wij zijn overtuigd van de effectiviteit dat de ondersteuning het best geboden kan worden door iemand waarmee je een ‘klik’ hebt.

Door onze uitgebreide ervaring beseffen wij het belang van tijdige opstart van ondersteuning voor diegenen die het nodig hebben. Daarom streven wij ernaar om voor ambulante hulpverlening geen wachtlijsten te hanteren, zodat hulp snel ingezet kan worden voor gemotiveerde individuen.