Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Logeerweekenden en uitstapjes (respijtzorg)

Logeerweekenden en uitstapjes is een aanvulling op de begeleiding bij Care Extra. Het doel van deze logeerweekenden en uitstapjes is, naast de ontlasting van de thuissituatie, gericht op de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de jeugdige. Net zoals bij de themagerichte groepsbegeleiding streven we ernaar om ‘leren’ en ‘ervaren’ op een natuurlijke ongedwongen wijze plaats te laten vinden.
De activiteiten tijdens de logeerweekenden en uitstapjes wordt afgestemd op de leeftijd en interesses van de jeugdigen.