Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Themagerichte Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding bij Care Extra wordt vormgegeven middels themagericht werken. De thema’s worden ondersteund door bijpassende activiteiten, waardoor het ‘leren’ en ‘ervaren’ op een natuurlijke ongedwongen wijze plaatsvindt. Het delen van kennis, ervaring en gevoelens draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfvertrouwen.