Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Zorgaanbod

Het werkgebied van Care Extra beslaat de Peelgemeenten (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek) aangevuld met Geldrop-Mierlo. Om in aanmerking te komen voor zorg via Care Extra is een geldige WMO- of WLZ-beschikking een vereiste. Is er nog geen geldige beschikking dan kunnen wij, indien nodig, ondersteunend zijn bij de aanvraag van deze beschikking.

Care Extra hanteert korte wachtlijsten en is altijd bereid om mee te denken om een zo passend mogelijk traject aan te kunnen bieden.