Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Begeleid zelfstandig wonen

(groepswonen in Helmond en Deurne)

Care Extra heeft zowel in Helmond als in Deurne woningen voor begeleid zelfstandig wonen. Deze zijn gericht op jongvolwassenen vanaf 18 jaar met psychische problemen, maar waarvan wel gedacht wordt dat ze op korte termijn kunnen doorstromen naar een eigen woning met ambulante begeleiding.

Doel van de zorgvorm: Voorbereiden op het zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.
Het doel van deze woonvorm is om te trainen richting zelfstandigheid door middel van intensieve ambulante begeleiding. Indien de cliënt laat zien aan alle eisen te kunnen voldoen kan deze doorstromen naar een zelfstandige woonruimte van bijvoorbeeld de woningcorporatie. Op het moment dat de cliënt aan de eisen voldoet, zal begeleiding er zorg voor dragen dat de woningbouwcorporatie wordt ingeschakeld om te voorzien in passend woonaanbod.

De Pastoor van Leeuwenstraat, in Helmond, bestaat uit twee woningen die in dezelfde straat gelegen zijn op nummer 51 & 67. In beide woningen zijn 6 kamers beschikbaar. Beide woningen zijn voorzien van een kantoor waar enkel begeleiding toegang tot heeft.

Elke cliënt heeft een eigen kamer met een afzonderlijk slot. De keuken, badkamers en toiletten zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Het pand is voorzien van een sleutelplan, zodat begeleiding indien nodig altijd toegang heeft tot de ruimtes in de woning.

Een cliënt kan vanuit een kliniek, thuis of beschermde woonvorm geplaatst worden in een van de doorstroomwoningen op de Pastoor van Leeuwenstraat. Het doel is om de cliënt voldoende zelfstandigheid en vaardigheden aan te leren zodat zij door kunnen stromen naar een zelfstandige woonruimte.

De Pastoor van Leeuwenstraat is een woonvorm waar enige zelfstandigheid van cliënten wordt verwacht. Ze worden meer aangewezen op hun eigen vaardigheden. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en bereiding van hun eigen levensbehoeften, dat de bewoners op afspraak hun hulpvragen kunnen bespreken met begeleiding en dat zij geen tijd hebben wanneer zij binnen moeten zijn. De Pastoor van Leeuwenstraat dient als een soort doorstroom woning wat je kunt zien als ‘laatste’ fase waarin bewoners worden voorbereid op zelfstandig wonen.

De Geul te Deurne bestaat uit drie woningen die naast elkaar zijn gelegen. Geul 8, Geul 10 én Geul 12. In de woningen zijn achtereenvolgend 3 plaatsen, 4 plaatsen en 3 plaatsen beschikbaar. Op Geul 12 bevindt zich een kantoor waar begeleiding haar externe afspraken
en dagelijkse werkzaamheden uitvoert.

Elke cliënt heeft een eigen kamer met een afzonderlijk slot. De keuken, badkamer en toiletten zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Het pand is voorzien van een sleutelplan, zodat begeleiding indien nodig altijd toegang heeft tot de ruimtes in de woning. Een cliënt kan vanuit een kliniek, thuis of beschermde woonvorm geplaatst worden in een van de doorstroomwoningen op de Geul. Het doel is om de cliënt voldoende zelfstandigheid en vaardigheden aan te leren zodat zij door kunnen stromen naar een zelfstandige woonruimte.

De Geul is een woonvorm waar enige zelfstandigheid van cliënten wordt verwacht. Ze worden meer aangewezen op hun eigen vaardigheden. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en bereiding van hun eigen levensbehoeften. Dat de bewoners op afspraak hun hulpvragen kunnen bespreken met begeleiding en dat zij geen tijd hebben wanneer zij binnen moeten zijn. De Geul dient als een soort doorstroom woning wat je kunt zien als ‘laatste’ fase waarin bewoners worden voorbereid op zelfstandig wonen.

Uitsluitingscriteria

 • Cliënten zonder een geldige indicatie, WLZ(PGB of ZIN), WMO(PGB of ZIN)
 • Ernstig meervoudig gehandicapten
 • Ernstig lichamelijk gehandicapten
 • Cliënten die zich op voorhand niet begeleid baar opstellen
 • Veroorzaken van overlast
 • Actieve harddrugverslaving
 • Geen uitzicht op een stabiel inkomen (voldoende om in eigen levensonderhoud te voorzien)
 • Geen zicht op adequate dagbesteding
 • Leeftijd jonger dan 18 jaar
 • Relevante lichamelijke beperkingen
 • Agressie problematiek
 • Crimineel gedrag

Plaatsing en beoordeling van de uitsluitingscriteria worden door casemanager, behandelaar en indicatiesteller samen met de cliënt bepaald.
​​​​​​​Uiteraard zullen we in geval van uitsluiting meedenken om de cliënt door te verwijzen naar een geschikte zorgverlener.

​​​​​​​Calamiteiten

Voor deze woonvorm wordt uitgegaan van het bewonen van een reguliere eengezinswoning, derhalve zijn er geen extra voorzieningen noodzakelijk er is daarom ook geen vluchtplan beschikbaar. Wanneer er calamiteiten voordoen zal er een beroep gedaan worden op de reguliere hulpdiensten. Er mag vanuit gegaan worden dat cliënten die in deze panden verblijven beschikken over voldoende mogelijkheden om zelfstandig de reguliere hulpdiensten in te schakelen en ons te informeren via de achterwacht dienst.

Regels
De belangrijkste zaken waaraan de bewoners zich moeten houden zijn als volgt :

 • Geen overlast veroorzaken
 • Beschikken over een adequate dagbesteding. Dit kan natuurlijk ook in de vorm van werk of school zijn.
 • Het hebben van een stabiel inkomen, dat voldoende is om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien
 • Geen actieve verslaving
 • Er mag geen drank of drugs binnen de woning aanwezig zijn.
 • Geen crimineel gedrag vertonen
 • De afspraken nakomen

Daarnaast gelden er algemene regels en huisregels binnen deze woonvorm.

Weekenddienst
Op zaterdag, zondag en feestdagen, komt er een weekenddienst begeleiding bieden daar waar dit nodig is.

Begeleiding, rapportage en overdracht
Het grootste doel van begeleider is om te sturen en begeleiden op de levensdomeinen die door de WMO en woningcorporatie als noodzakelijk worden geëist om voor een toewijzing van een eigen woning in aanmerking te komen, daarnaast wordt er aan persoonlijke doelen gewerkt, (Bewindvoering, inkomsten, overlast, dagbesteding, afspraken nakomen, persoonlijke verzorging) deze worden door middel van de “uitvraag” vastgesteld. Van elk cliëntcontact wordt een rapportage geschreven op cliënt in OZO.

Rookbeleid: Gehuurde kamers zijn rookvrij. Alleen roken voor bewoners op aangewezen plaats in de tuin onder de overkapping, medewerkers mogen niet in/om het pand roken.

​​​​​​​Algemene werkwijze
Iedere middag /avond is er begeleiding aanwezig (ma/vrijdag). In de weekenden zal er regelmatig voor korte momenten begeleiding aanwezig zijn.
Omdat cliënten samen in een huis wonen dienen zij samen de huishoudelijke taken uit te voeren, begeleiding zal dit controleren en begeleiden. Boodschappen dienen zelfstandig door cliënten te worden gedaan. Elke avond door de weeks zal er door elke bewoner afzonderlijk worden gekookt.

Er is afgesproken dat huishoudelijke producten door Care- Extra worden aangeschaft. Denk hierbij aan :

 • WC – papier
 • Schoonmaakmiddelen, afwasmiddelen
 • Vaatdoeken
 • Servies

Medicatie
De medicatie zal in eigen beheer van cliënt zijn, er wordt hierin zelfstandigheid verwacht. In overleg kunnen (grote) hoeveelheden bewaard worden in bij de eigen apotheker in overleg met de apotheek.

Financiën
Cliënt betaalt huur, gas water en elektra, internet en tv en de eigen telefoonkosten, daarnaast is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse boodschappen. Care Extra verzorgt de inrichting van de gemeenschappelijke en persoonlijke ruimten. Van cliënten wordt verwacht dat zij tijdig, in de vorm van geld, starten met het sparen voor inboedel ten behoeve van de doorstroming naar een eigen woonruimte.

Sloten en sleutels
Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer die afzonderlijk van elkaar op slot kunnen. Ook iedere woning heeft een ander slot, dit betekent dat bewoners niet bij elke woning naar binnen kunnen. Mits ze er woonachtig zijn. De begeleiders kunnen echter wel met de persoonlijke loper sleutel in iedere woning of slaapkamer.

​​​​​​Camera’s
Er hangen camera’s aan de voorzijde van de panden. Deze camera’s staan gericht op de toegangsdeuren van de woningen, zowel aan de voorzijde als aan de zijkant.