Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Ambulante begeleiding Jeugd en Gezin

Het doel van deze begeleiding is het stabiliseren en waar mogelijk vergroten van de zelfredzaamheid zodat men zo zelfstandig mogelijk en naar eigen tevredenheid kan participeren in de maatschappij. De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag.

Binnen de zorgvorm ambulant wordt begeleiding geboden aan cliënten binnen hun eigen woonomgeving. Indien gewenst/noodzakelijk kunnen (enkele) begeleidingsmomenten ook op (kantoor)locatie van Care Extra plaatsvinden, echter wordt de thuisomgeving van cliënt als uitgangspunt genomen.

De inhoud en frequentie van de begeleiding die wordt geboden is afhankelijk van de hulpvraag en indicatie en wordt in overleg met cliënt en bijvoorbeeld netwerk, verwijzer (zoals gemeente, zorgkantoor) etc. bepaald.

Uitgangspunten in de begeleiding zijn positief benaderen, het bieden van perspectief, maar ook het stellen van kaders wanneer dit nodig is.

Uitsluitingscriteria

  • Cliënten zonder een geldige indicatie, WLZ(PGB of ZIN), WMO(PGB of ZIN)
  • Ernstig meervoudig gehandicapten
  • Ernstig lichamelijk gehandicapten
  • Cliënten die zich op voorhand niet begeleid baar opstellen

Plaatsing en beoordeling van de uitsluitingscriteria worden door casemanager, behandelaar en indicatiesteller samen met de cliënt bepaald. Uiteraard zullen we in geval van uitsluiting meedenken om de cliënt door te verwijzen naar een geschikte zorgverlener.

Veiligheid en calamiteiten
Wanneer er calamiteiten voordoen zal er een beroep gedaan worden op de reguliere hulpdiensten.

Indien er sprake is van onveiligheid of calamiteiten kunnen cliënten indien nodig gebruik maken van de achterwacht. Er mag vanuit gegaan worden dat cliënten in deze zorgvorm beschikken over voldoende mogelijkheden om zelfstandig de reguliere hulpdiensten in te schakelen en ons te informeren via de achterwacht.

Begeleiding, rapportage en overdracht
In principe is er aan elke ambulante cliënt in ieder geval een casemanager en minimaal een begeleider gekoppeld. Afhankelijk van het aantal contacturen (indicatie) kunnen er meerdere begeleiders gekoppeld zijn. Rapportage over de voortgang van begeleiding worden vastgelegd in het clienten volg systeem van OZO.

Medicatie
Indien er sprake is van medicatie bij een ambulante cliënt, is deze medicatie niet in beheer van Care Extra.