Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Intelligentiebepaling 16-

Een intelligentiebepaling kan helpend zijn om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en moeilijkheden van een jeugdige. Met behulp van dit inzicht kan door betrokkenen mogelijk beter worden afgestemd op de behoeften van de jeugdige.

De intelligentiebepaling door Care Extra wordt uitgevoerd door een Orthopedagoog waarbij gebruik wordt gemaakt van de WISC.