Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

WLZ Beschermd wonen

(appartementen, samenwonen in Helmond)

Doel van de zorgvorm: stabiliseren en basale zaken rondom cliënt regelen.

Care Extra biedt woonruimte aan (jong)volwassenen voor wie zelfstandig wonen mogelijk is. WLZ Beschermd wonen in een zorgcomplex zorgt ervoor dat je veilig en vertrouwd kunt wonen en dat je ondersteund wordt in je individuele ontwikkeling met zoveel mogelijk zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met ieders beperkingen maar zeker ook met ieders mogelijkheden en kunnen.

De cliënten wonen samen met twee personen in een appartement. Ze maken samen gebruik van sanitair wasmachine en de leefkeuken. Iedere cliënt draagt bij aan de sfeer in huis en houdt rekening met de beperkingen van de anderen. Om het samenwonen binnen Care Extra goed te laten verlopen en het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, worden er vooraf enkele afspraken gemaakt. Wij zorgen er vervolgens voor dat er genoeg mogelijkheden zijn om de cliënten goed te kunnen begeleiden. ‘Goed begeleiden’ betekent dat de begeleiding is afgestemd op de individuele cliënt, gericht is op ontwikkeling op allerlei gebieden, dus ook in zijn/haar leven met anderen, zowel binnen als buiten de woning.

Op Veestraat zijn vier appartementen, waar ruimte is voor 2 cliënten per appartement, dus in het totaal kunnen er 8 persoenen wonen.  Het pand is voorzien van een sleutelplan, zodat begeleiding indien nodig altijd toegang heeft tot alle ruimtes in de woning. Elke bewoner beschikt over een sleutel waarmee ze toegang hebben tot de centrale voordeur, de inpandige berging, de voordeur van het appartement en hun eigen slaapkamer deur. Het appartement is voorzien van airco voor de klimaatbeheersing. De waskamer is voorzien Van een was-droog combinatie, deze kan samen met begeleiding worden gebruikt. In de inpandige schuur staan de schoonmaakspullen, stofzuiger dweil en poetsmiddelen, deze dienen direct na gebruik terug te worden gezet. Er zal een rooster worden gemaakt zodat de kamers en algemene ruimtes worden schoongemaakt samen met begeleiding.

Roken is binnen niet toegestaan.

Een cliënt kan vanuit een kliniek, thuis of beschermde woonvorm geplaatst worden in de WLZ beschermde woonvorm. Het doel is om de cliënt een optimaal gevoel van welbevinden te laten ervaren binnen de mogelijkheden van de woonvorm. Mochten er ontwikkelingen zijn die ertoe leiden dat de cliënt zou kunnen en willen doorstromen naar een meer zelfstandige zorg- en/of woonvorm zullen wij deze daarin ondersteunen. Veestraat is een woonvorm waar een bepaalde mate van zelfstandigheid van cliënten wordt verwacht. Ze kunnen 24/7 een beroep doen op ondersteuning. Care Extra draagt zorg voor een hotelfunctie zodat cliënten niet eigen levensbehoeften hoeven te voorzien. De bewoners kunnen hun hulpvragen niet uitstellen en kunnen dus altijd een beroep doen op de beschikbare medewerker om hun te ondersteunen bij hun hulpvragen. Er gelden regels met betrekking tot rusttijden in de woning.

Uitsluitingscriteria

 • Cliënten zonder een geldige WLZ indicatie
 • Ernstig meervoudig gehandicapten
 • Ernstig lichamelijk gehandicapten
 • Medicatie niet in eigen beheer kunnen hebben
 • Cliënten die zich op voorhand niet begeleid baar opstellen
 • Veroorzaken van overlast
 • Geen uitzicht op een stabiel inkomen (voldoende om in eigen levensonderhoud te voorzien)
 • Geen zicht op adequate dagbesteding
 • Leeftijd jonger dan 18 jaar
 • Relevante lichamelijke beperkingen
 • Forse agressie problematiek
 • Verslaving aan GHB

Plaatsing en beoordeling van de uitsluitingscriteria worden door Team leider, behandelaar en indicatiesteller samen met de cliënt bepaald.

Regels De belangrijkste zaken waaraan de bewoners zich moeten houden zijn als volgt :

 • Geen overlast veroorzaken
 • Er kan op ieder moment gecontroleerd worden op de aanwezigheid en gebruik van genotsmiddelen. Binnen het gebouw is bezit en gebruik ervan verboden (sterke drank >12%). Indien dit wordt aangetroffen zal dit worden vernietigd en zal er een aantekening, waarschuwing en/of een (tijdelijke) ontzegging van toegang tot het pand volgen.
 • Iedereen slaapt in zijn/haar eigen kamer.
 • Tussen 23.00 en 7.00, van zondag t/m donderdag, geldt de nachtrust. Het hoort dan stil te zijn in huis/appartementen.
 • Bezoek is alleen toegestaan wanneer je zelf aanwezig bent en tussen 10.00 en 22.00. Logeren is niet toegestaan en er wordt altijd van te voren met begeleiding afgestemd als er bezoek komt.
 • Bezoek dient zich vooraf te melden en te identificeren.
 • De appartementen zijn eigendom van Care Extra en kunnen ten alle tijden betreden en gecontroleerd worden door begeleiding.
 • Het is niet toegestaan om elkaar geld of andere zaken van waarde te lenen of te ruilen. Ontstaan hier problemen door is dit dan ook ieders eigen verantwoordelijkheid.
 • Roken is binnen niet toegestaan, op de balkons mag dit wel.
 • Wij doen aangiften van strafbare feiten die in en rondom het pand begaan worden.

Daarnaast gelden er huisregels Veestraat​​​​​​​ binnen deze WLZ woonvorm.

Indien de cliënt gedrag vertoont dat afwijkt van de gestelde eisen binnen de woning zal daar op passende wijze actie op worden ondernomen. Bij elke waarschuwing zal begeleiding, passend bij het hulpverleningsproces, benodigde maatregelen inzetten. Het overtreden van één of meerdere regels kan het direct afbreken van het traject op de Veestraat betekenen. Indien dit het geval is zal er een alternatief geboden worden (Bijvoorbeeld Beugelsplein)

Algemene werkwijze Binnen de WLZ beschermde woonvorm wordt er door Care Extra een Hotelfunctie aangeboden. Denk hierbij aan:

 • Linnengoed
 • Schoonmaakmiddelen, afwasmiddelen, wasmiddel
 • Toiletartikelen
 • Levensmiddelen

Met cliënten wordt individueel afgestemd hoe en wanneer er boodschappen gedaan worden.

Maaltijden De warme maaltijden worden de bewoners individueel bereid. Begeleiders ondersteunen daar waar nodig in het bereiden van de maaltijden. Wanneer de bewoner, samen de maaltijd willen bereiden kan dit ook.

Maaltijden worden aan de tafel in de leefkeuken genuttigd. en de afwas wordt direct gedaan zodat de keuken altijd netjes is. Er is een vaatwasser beschikbaar in elk appartement. Rookbeleid: gehuurde appartementen zijn rookvrij. Roken is toegestaan buiten de woning of op de balkons.

Begeleiding, rapportage en overdracht In principe is er aan elke ambulante cliënt in ieder geval een casemanager en minimaal een begeleider gekoppeld. Afhankelijk van het aantal contacturen (indicatie) kunnen er meerdere begeleiders gekoppeld zijn. Rapportage over de voortgang van begeleiding worden vastgelegd in het clienten volg systeem van OZO.