Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Beschermd wonen

(24 uur begeleiding, groepswoning Helmond)

Care Extra biedt woonruimte aan (jong)volwassenen voor wie zelfstandig wonen niet direct mogelijk is. Dit kan te maken hebben met bepaalde beperkingen die de (jong)volwassene heeft. Dan kan het nodig zijn dat hij of zij eerst ergens anders gaat wonen. Beschermd wonen in een zorgcomplex zorgt ervoor dat je veilig en vertrouwd kunt wonen en dat je ondersteund wordt in je individuele ontwikkeling naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met ieders beperkingen maar zeker ook met ieders mogelijkheden.

De cliënten wonen voornamelijk op hun eigen kamer. Ze kunnen elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke woonkamer. Iedere cliënt draagt bij aan de sfeer in huis en houdt rekening met de beperkingen van de anderen. Om het samenwonen binnen Care Extra goed te laten verlopen en het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, worden er vooraf enkele afspraken gemaakt. Wij zorgen er vervolgens voor dat er genoeg mogelijkheden zijn om de cliënten goed te kunnen begeleiden. ‘Goed begeleiden’ betekent dat de begeleiding is afgestemd op de individuele cliënt, gericht is op ontwikkeling op allerlei gebieden, dus ook in zijn/haar leven met anderen, zowel binnen als buiten de woning.

De verantwoordelijkheid voor de basisafspraken ligt bij Care Extra. Er wordt gehandeld volgens de protocollen van Care Extra. De Raad van Bestuur van Care Extra stelt samen met de medewerkers de afspraken op en de begeleider neemt de afspraken door met de cliënt en zijn/haar familie (wettelijk vertegenwoordiger).

Op Beugelsplein is plek voor 18 cliënten die ieder beschikken over een eigen slaapkamer. Daarnaast zijn er 2 crisiskamers. Deze zijn gelegen op de 1e en 2e etage, direct naast de trap rechts. Beugelsplein beschikt over drie verdiepingen ieder met eigen badkamer en toiletvoorziening. Op de begane grond zijn de gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Hier zijn ook de kantoren voor begeleiding gelegen. Het pand is voorzien van een sleutelplan, zodat begeleiding indien nodig altijd toegang heeft tot alle ruimtes in de woning.

Een cliënt kan vanuit een kliniek, thuis of beschermde woonvorm geplaatst worden in de beschermde woonvorm. Het doel is om de cliënt voldoende zelfstandigheid en vaardigheden aan te leren zodat zij door kunnen stromen naar een zelfstandiger traject. Beugelsplein is een woonvorm waar weinig zelfstandigheid van cliënten wordt verwacht. Ze kunnen 24/7 een beroep doen op ondersteuning er is dus ook 24/7 toezicht wakend aanwezig in de woonvorm. Care Extra draagt zorg voor een hotelfunctie zodat cliënten niet eigen levensbehoeften hoeven te voorzien. De bewoners kunnen hun hulpvragen niet uitstellen en kunnen dus altijd een beroep doen op de aanwezige medewerker om hun te ondersteunen bij hun hulpvragen. Er gelden regels met betrekking tot rusttijden in de woning. Beugelsplein dient als een start fase om je leven op orde te krijgen zodat een doorstroom naar meer zelfstandigheid mogelijk wordt.

Uitsluitingscriteria

 • Cliënten zonder een geldige indicatie, WLZ(PGB), WMO(PGB of ZIN)
 • Ernstig meervoudig gehandicapten
 • Ernstig lichamelijk gehandicapten
 • Cliënten die zich op voorhand niet begeleid baar opstellen
 • Veroorzaken van overlast
 • Geen uitzicht op een stabiel inkomen (voldoende om in eigen levensonderhoud te voorzien)
 • Geen zicht op adequate dagbesteding
 • Leeftijd jonger dan 18 jaar
 • Relevante lichamelijke beperkingen
 • Forse agressie problematiek
 • Verslaving aan GHB

Plaatsing en beoordeling van de uitsluitingscriteria worden door casemanager, behandelaar en indicatiesteller samen met de cliënt bepaald.

Medicatie
Cliënten die verblijven op Beugelsplein hebben hun medicatie niet in eigen beheer.

Regels
De belangrijkste zaken waaraan de bewoners zich moeten houden zijn als volgt :

 • Geen overlast veroorzaken
 • Er kan op ieder moment gecontroleerd worden op de aanwezigheid en gebruik van genotsmiddelen. Binnen het gebouw is bezit en gebruik ervan verboden (sterke drank >12%). Indien dit wordt aangetroffen zal dit worden vernietigd en zal er een aantekening, waarschuwing en/of een (tijdelijke) ontzegging van toegang tot het pand volgen.
 • Iedereen slaapt in zijn/haar eigen kamer.
 • Tussen 23.00 en 7.00, van zondag t/m donderdag, geldt de nachtrust. Het hoort dan stil te zijn in huis.
 • Van zondag t/m donderdag wordt de toegang tot de woning van 23.00 – 7.00 niet toegestaan. Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met een medewerker van Care-Extra en dit dient vooraf te zijn vastgelegd.
 • Op vrijdag en zaterdag gelden er minder regels m.b.t de nachtrust. Om 24.00 sluiten de deuren. Als je later thuiskomt, kun je aanbellen en word je door de beveiliger naar je kamer gebracht.
 • Bezoek is alleen toegestaan wanneer je zelf aanwezig bent en tussen 10.00 en 22.00. Logeren is niet toegestaan.
 • Bezoek dient zich vooraf te melden en te identificeren. Ze dienen het formulier toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens bezoeker in te vullen (indien dit nog niet gedaan is). Bezoek is niet toegestaan op de kamer, tenzij expliciet toestemming is gegeven (afweging noodzaak). Dit formulier wordt bij vertrek aan bezoek meegegeven of vernietigd.
 • De kamers zijn eigendom van Care Extra en kunnen ten alle tijden betreden en gecontroleerd worden door begeleiding. Er mogen geen eigen meubelen op de kamers aanwezig te zijn
 • Het is niet toegestaan om elkaar geld of andere zaken van waarde te lenen of te ruilen. Ontstaan hier problemen door is dit dan ook hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Blowen is slechts toegestaan op de daarvoor aangewezen plek in de tuin. Dit geldt alleen voor bewoners. Bezoekers mogen hier niet blowen.
 • Roken is in en om het pand niet toegestaan, met uitzondering van de daarvoor aangewezen rookruimte (buiten).
 • Wij doen aangiften van vernielingen die in en rondom het pand gemaakt worden.
 • De eetmomenten zijn van 7.00 tot 9.30, 11.20 tot 13.30 en in de avond als het eten op tafel staat. Dit is meesstal rond half zes.
 • In de avond mag nog van 21.00 tot 22.00 even een boterham worden gegeten.
 • In overleg met begeleiding of als iemand werkt kan van deze etenstijden worden afgeweken.

Daarnaast gelden er huisregels binnen deze woonvorm.

Indien de cliënt gedrag vertoont dat afwijkt van de gestelde eisen binnen de woning zal daar op passende wijze actie op worden ondernomen. Bij elke waarschuwing zal begeleiding, passend bij het hulpverleningsproces, benodigde maatregelen inzetten. Het overtreden van één of meerdere regels kan het direct afbreken van dit traject betekenen.

Begeleiding, rapportage en overdracht
Het grootste doel van begeleider is om te sturen en begeleiden op de levensdomeinen die door de cliënt en indicatiesteller als noodzakelijk worden geëist om door te kunnen stromen naar een vervolgtraject met meer zelfstandigheid. (Bewindvoering, inkomsten, overlast, dagbesteding, afspraken nakomen)

Van iedere cliënt wordt de voortgang van het traject bijgehouden in OZO.

Maaltijden
Tweemaal per dag worden er broodmaaltijden aangeboden en in de avond een warme maaltijd. Begeleiding zorgt ervoor dat de tafel in de ochtend en middag is gedekt en de nodige spullen (brood/beleg) op tafel staat. Melk, ranja, koffie, thee en fruit zijn de hele dag door beschikbaar en aanwezig in de gemeenschappelijke keuken. In de avond na het avondeten is er nog een eetmoment voor bewoners die daar gebruik van willen maken.

De gezamenlijke warme maaltijden worden om de beurt door de bewoners bereid. Dit wordt vastgelegd in een kookschema​​​​​​​ dat op de koelkast in de keuken hangt. Begeleiders ondersteunen daar waar nodig in het bereiden van de maaltijden. Wanneer een bewoner, als uitzondering, zelf een maaltijd wil bereiden kan dit in overleg nadat de gezamenlijke maaltijd bereid is.

Maaltijden worden aan de tafel in de woonkamer gezamenlijk genuttigd maar is niet verplicht. Op zaterdag wordt er friet gegeten.

Financiën
Cliënt betaalt een bijdrage aan het CAK. Huur, gas water en elektra, internet zijn voor rekening van Care Extra. Bewoners betalen zelf hun eigen telefoonkosten en kleding.

Care Extra verzorgt de inrichting van de gemeenschappelijke en persoonlijke ruimten. Van cliënten wordt verwacht dat zij netjes met de geleende spullen omgaan.

Sloten en sleutels
Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer die afzonderlijk van elkaar op slot kunnen. Ook de voor- en achterdeur hebben een slot. De begeleiders kunnen echter wel met de persoonlijke loper sleutel in iedere slaapkamer.