Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Ambulante begeleiding

Het werkgebied van Care Extra beslaat de peelgemeenten (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek) aangevuld met Geldrop-Mierlo. Binnen deze gemeenten is Care Extra voor bovenstaande zorgvormen een door de gemeente gecontracteerde aanbieder.

Wij bieden een breed pallet aan begeleidingsmogelijkheden voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers. De begeleiding die wij bieden kan gericht zijn op meerdere vlakken. Zo kan de begeleiding direct gericht zijn op de jeugdige, maar het kan ook zo zijn dat de begeleiding gericht is op ouder(s)/verzorger(s) en hoe zij beter om kunnen gaan met (de beperking van) hun kind. Daarnaast kunnen onze medewerkers ook ingeschakeld worden wanneer monitoring van het gedrag plaats moet vinden.

De begeleiding wordt geboden onder toezicht van een Orthopedagoog.

Aanmelden

Als je nog wat meer informatie wilt, of je wilt je aanmelden kun je telefonisch contact opnemen op nummer 0492 387925.

Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar info@care-extra.nl. Mailtjes proberen we binnen 24 uur te beantwoorden!

Voor verwijzers

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen bij Care Extra is een geldige WMO beschikking beschermd wonen een vereiste. Is degene waarvoor u contact opneemt nog niet in het bezit van een geldige beschikking kunnen wij, indien nodig, ondersteunend zijn bij de aanvraag van deze beschikking.

Care Extra hanteert korte wachtlijsten en is altijd bereid om mee te denken om een zo passend mogelijk traject aan te kunnen bieden.