Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

WLZ Beschermd wonen

(appartementen, samenwonen in Helmond)

Doel van de zorgvorm: stabiliseren en basale zaken rondom cliënt regelen.

Care Extra biedt woonruimte aan (jong)volwassenen voor wie zelfstandig wonen mogelijk is. WLZ Beschermd wonen in een zorgcomplex zorgt ervoor dat je veilig en vertrouwd kunt wonen en dat je ondersteund wordt in je individuele ontwikkeling met zoveel mogelijk zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met ieders beperkingen maar zeker ook met ieders mogelijkheden en kunnen.

De cliënten wonen samen met twee personen in een appartement. Ze maken samen gebruik van sanitair wasmachine en de leefkeuken. Iedere cliënt draagt bij aan de sfeer in huis en houdt rekening met de beperkingen van de anderen. Om het samenwonen binnen Care Extra goed te laten verlopen en het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, worden er vooraf enkele afspraken gemaakt. Wij zorgen er vervolgens voor dat er genoeg mogelijkheden zijn om de cliënten goed te kunnen begeleiden. ‘Goed begeleiden’ betekent dat de begeleiding is afgestemd op de individuele cliënt, gericht is op ontwikkeling op allerlei gebieden, dus ook in zijn/haar leven met anderen, zowel binnen als buiten de woning.

Op Veestraat zijn vier appartementen, waar ruimte is voor 2 cliënten per appartement, dus in het totaal kunnen er 8 persoenen wonen.  Het pand is voorzien van een sleutelplan, zodat begeleiding indien nodig altijd toegang heeft tot alle ruimtes in de woning. Elke bewoner beschikt over een sleutel waarmee ze toegang hebben tot de centrale voordeur, de inpandige berging, de voordeur van het appartement en hun eigen slaapkamer deur. Het appartement is voorzien van airco voor de klimaatbeheersing. De waskamer is voorzien Van een was-droog combinatie, deze kan samen met begeleiding worden gebruikt. In de inpandige schuur staan de schoonmaakspullen, stofzuiger dweil en poetsmiddelen, deze dienen direct na gebruik terug te worden gezet. Er zal een rooster worden gemaakt zodat de kamers en algemene ruimtes worden schoongemaakt samen met begeleiding.

Roken is binnen niet toegestaan.

Een cliënt kan vanuit een kliniek, thuis of beschermde woonvorm geplaatst worden in de WLZ beschermde woonvorm. Het doel is om de cliënt een optimaal gevoel van welbevinden te laten ervaren binnen de mogelijkheden van de woonvorm. Mochten er ontwikkelingen zijn die ertoe leiden dat de cliënt zou kunnen en willen doorstromen naar een meer zelfstandige zorg- en/of woonvorm zullen wij deze daarin ondersteunen. Veestraat is een woonvorm waar een bepaalde mate van zelfstandigheid van cliënten wordt verwacht. Ze kunnen 24/7 een beroep doen op ondersteuning. Care Extra draagt zorg voor een hotelfunctie zodat cliënten niet eigen levensbehoeften hoeven te voorzien. De bewoners kunnen hun hulpvragen niet uitstellen en kunnen dus altijd een beroep doen op de beschikbare medewerker om hun te ondersteunen bij hun hulpvragen. Er gelden regels met betrekking tot rusttijden in de woning.

Uitsluitingscriteria

 • Cliënten zonder een geldige WLZ indicatie
 • Ernstig meervoudig gehandicapten
 • Ernstig lichamelijk gehandicapten
 • Medicatie niet in eigen beheer kunnen hebben
 • Cliënten die zich op voorhand niet begeleid baar opstellen
 • Veroorzaken van overlast
 • Geen uitzicht op een stabiel inkomen (voldoende om in eigen levensonderhoud te voorzien)
 • Geen zicht op adequate dagbesteding
 • Leeftijd jonger dan 18 jaar
 • Relevante lichamelijke beperkingen
 • Forse agressie problematiek
 • Verslaving aan GHB

Plaatsing en beoordeling van de uitsluitingscriteria worden door Team leider, behandelaar en indicatiesteller samen met de cliënt bepaald.

Regels De belangrijkste zaken waaraan de bewoners zich moeten houden zijn als volgt :

 • Geen overlast veroorzaken
 • Er kan op ieder moment gecontroleerd worden op de aanwezigheid en gebruik van genotsmiddelen. Binnen het gebouw is bezit en gebruik ervan verboden (sterke drank >12%). Indien dit wordt aangetroffen zal dit worden vernietigd en zal er een aantekening, waarschuwing en/of een (tijdelijke) ontzegging van toegang tot het pand volgen.
 • Iedereen slaapt in zijn/haar eigen kamer.
 • Tussen 23.00 en 7.00, van zondag t/m donderdag, geldt de nachtrust. Het hoort dan stil te zijn in huis/appartementen.
 • Bezoek is alleen toegestaan wanneer je zelf aanwezig bent en tussen 10.00 en 22.00. Logeren is niet toegestaan en er wordt altijd van te voren met begeleiding afgestemd als er bezoek komt.
 • Bezoek dient zich vooraf te melden en te identificeren.
 • De appartementen zijn eigendom van Care Extra en kunnen ten alle tijden betreden en gecontroleerd worden door begeleiding.
 • Het is niet toegestaan om elkaar geld of andere zaken van waarde te lenen of te ruilen. Ontstaan hier problemen door is dit dan ook ieders eigen verantwoordelijkheid.
 • Roken is binnen niet toegestaan, op de balkons mag dit wel.
 • Wij doen aangiften van strafbare feiten die in en rondom het pand begaan worden.

Daarnaast gelden er huisregels Veestraat​​​​​​​ binnen deze WLZ woonvorm.

Indien de cliënt gedrag vertoont dat afwijkt van de gestelde eisen binnen de woning zal daar op passende wijze actie op worden ondernomen. Bij elke waarschuwing zal begeleiding, passend bij het hulpverleningsproces, benodigde maatregelen inzetten. Het overtreden van één of meerdere regels kan het direct afbreken van het traject op de Veestraat betekenen. Indien dit het geval is zal er een alternatief geboden worden (Bijvoorbeeld Beugelsplein)

Algemene werkwijze Binnen de WLZ beschermde woonvorm wordt er door Care Extra een Hotelfunctie aangeboden. Denk hierbij aan:

 • Linnengoed
 • Schoonmaakmiddelen, afwasmiddelen, wasmiddel
 • Toiletartikelen
 • Levensmiddelen

Met cliënten wordt individueel afgestemd hoe en wanneer er boodschappen gedaan worden.

Maaltijden De warme maaltijden worden de bewoners individueel bereid. Begeleiders ondersteunen daar waar nodig in het bereiden van de maaltijden. Wanneer de bewoner, samen de maaltijd willen bereiden kan dit ook.

Maaltijden worden aan de tafel in de leefkeuken genuttigd. en de afwas wordt direct gedaan zodat de keuken altijd netjes is. Er is een vaatwasser beschikbaar in elk appartement. Rookbeleid: gehuurde appartementen zijn rookvrij. Roken is toegestaan buiten de woning of op de balkons.

Begeleiding, rapportage en overdracht In principe is er aan elke ambulante cliënt in ieder geval een casemanager en minimaal een begeleider gekoppeld. Afhankelijk van het aantal contacturen (indicatie) kunnen er meerdere begeleiders gekoppeld zijn. Rapportage over de voortgang van begeleiding worden vastgelegd in het clienten volg systeem van OZO.

Beschermd wonen

(24 uur begeleiding, groepswoning Helmond)

Care Extra biedt woonruimte aan (jong)volwassenen voor wie zelfstandig wonen niet direct mogelijk is. Dit kan te maken hebben met bepaalde beperkingen die de (jong)volwassene heeft. Dan kan het nodig zijn dat hij of zij eerst ergens anders gaat wonen. Beschermd wonen in een zorgcomplex zorgt ervoor dat je veilig en vertrouwd kunt wonen en dat je ondersteund wordt in je individuele ontwikkeling naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met ieders beperkingen maar zeker ook met ieders mogelijkheden.

De cliënten wonen voornamelijk op hun eigen kamer. Ze kunnen elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke woonkamer. Iedere cliënt draagt bij aan de sfeer in huis en houdt rekening met de beperkingen van de anderen. Om het samenwonen binnen Care Extra goed te laten verlopen en het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, worden er vooraf enkele afspraken gemaakt. Wij zorgen er vervolgens voor dat er genoeg mogelijkheden zijn om de cliënten goed te kunnen begeleiden. ‘Goed begeleiden’ betekent dat de begeleiding is afgestemd op de individuele cliënt, gericht is op ontwikkeling op allerlei gebieden, dus ook in zijn/haar leven met anderen, zowel binnen als buiten de woning.

De verantwoordelijkheid voor de basisafspraken ligt bij Care Extra. Er wordt gehandeld volgens de protocollen van Care Extra. De Raad van Bestuur van Care Extra stelt samen met de medewerkers de afspraken op en de begeleider neemt de afspraken door met de cliënt en zijn/haar familie (wettelijk vertegenwoordiger).

Op Beugelsplein is plek voor 18 cliënten die ieder beschikken over een eigen slaapkamer. Daarnaast zijn er 2 crisiskamers. Deze zijn gelegen op de 1e en 2e etage, direct naast de trap rechts. Beugelsplein beschikt over drie verdiepingen ieder met eigen badkamer en toiletvoorziening. Op de begane grond zijn de gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Hier zijn ook de kantoren voor begeleiding gelegen. Het pand is voorzien van een sleutelplan, zodat begeleiding indien nodig altijd toegang heeft tot alle ruimtes in de woning.

Een cliënt kan vanuit een kliniek, thuis of beschermde woonvorm geplaatst worden in de beschermde woonvorm. Het doel is om de cliënt voldoende zelfstandigheid en vaardigheden aan te leren zodat zij door kunnen stromen naar een zelfstandiger traject. Beugelsplein is een woonvorm waar weinig zelfstandigheid van cliënten wordt verwacht. Ze kunnen 24/7 een beroep doen op ondersteuning er is dus ook 24/7 toezicht wakend aanwezig in de woonvorm. Care Extra draagt zorg voor een hotelfunctie zodat cliënten niet eigen levensbehoeften hoeven te voorzien. De bewoners kunnen hun hulpvragen niet uitstellen en kunnen dus altijd een beroep doen op de aanwezige medewerker om hun te ondersteunen bij hun hulpvragen. Er gelden regels met betrekking tot rusttijden in de woning. Beugelsplein dient als een start fase om je leven op orde te krijgen zodat een doorstroom naar meer zelfstandigheid mogelijk wordt.

Uitsluitingscriteria

 • Cliënten zonder een geldige indicatie, WLZ(PGB), WMO(PGB of ZIN)
 • Ernstig meervoudig gehandicapten
 • Ernstig lichamelijk gehandicapten
 • Cliënten die zich op voorhand niet begeleid baar opstellen
 • Veroorzaken van overlast
 • Geen uitzicht op een stabiel inkomen (voldoende om in eigen levensonderhoud te voorzien)
 • Geen zicht op adequate dagbesteding
 • Leeftijd jonger dan 18 jaar
 • Relevante lichamelijke beperkingen
 • Forse agressie problematiek
 • Verslaving aan GHB

Plaatsing en beoordeling van de uitsluitingscriteria worden door casemanager, behandelaar en indicatiesteller samen met de cliënt bepaald.

Medicatie
Cliënten die verblijven op Beugelsplein hebben hun medicatie niet in eigen beheer.

Regels
De belangrijkste zaken waaraan de bewoners zich moeten houden zijn als volgt :

 • Geen overlast veroorzaken
 • Er kan op ieder moment gecontroleerd worden op de aanwezigheid en gebruik van genotsmiddelen. Binnen het gebouw is bezit en gebruik ervan verboden (sterke drank >12%). Indien dit wordt aangetroffen zal dit worden vernietigd en zal er een aantekening, waarschuwing en/of een (tijdelijke) ontzegging van toegang tot het pand volgen.
 • Iedereen slaapt in zijn/haar eigen kamer.
 • Tussen 23.00 en 7.00, van zondag t/m donderdag, geldt de nachtrust. Het hoort dan stil te zijn in huis.
 • Van zondag t/m donderdag wordt de toegang tot de woning van 23.00 – 7.00 niet toegestaan. Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met een medewerker van Care-Extra en dit dient vooraf te zijn vastgelegd.
 • Op vrijdag en zaterdag gelden er minder regels m.b.t de nachtrust. Om 24.00 sluiten de deuren. Als je later thuiskomt, kun je aanbellen en word je door de beveiliger naar je kamer gebracht.
 • Bezoek is alleen toegestaan wanneer je zelf aanwezig bent en tussen 10.00 en 22.00. Logeren is niet toegestaan.
 • Bezoek dient zich vooraf te melden en te identificeren. Ze dienen het formulier toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens bezoeker in te vullen (indien dit nog niet gedaan is). Bezoek is niet toegestaan op de kamer, tenzij expliciet toestemming is gegeven (afweging noodzaak). Dit formulier wordt bij vertrek aan bezoek meegegeven of vernietigd.
 • De kamers zijn eigendom van Care Extra en kunnen ten alle tijden betreden en gecontroleerd worden door begeleiding. Er mogen geen eigen meubelen op de kamers aanwezig te zijn
 • Het is niet toegestaan om elkaar geld of andere zaken van waarde te lenen of te ruilen. Ontstaan hier problemen door is dit dan ook hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Blowen is slechts toegestaan op de daarvoor aangewezen plek in de tuin. Dit geldt alleen voor bewoners. Bezoekers mogen hier niet blowen.
 • Roken is in en om het pand niet toegestaan, met uitzondering van de daarvoor aangewezen rookruimte (buiten).
 • Wij doen aangiften van vernielingen die in en rondom het pand gemaakt worden.
 • De eetmomenten zijn van 7.00 tot 9.30, 11.20 tot 13.30 en in de avond als het eten op tafel staat. Dit is meesstal rond half zes.
 • In de avond mag nog van 21.00 tot 22.00 even een boterham worden gegeten.
 • In overleg met begeleiding of als iemand werkt kan van deze etenstijden worden afgeweken.

Daarnaast gelden er huisregels binnen deze woonvorm.

Indien de cliënt gedrag vertoont dat afwijkt van de gestelde eisen binnen de woning zal daar op passende wijze actie op worden ondernomen. Bij elke waarschuwing zal begeleiding, passend bij het hulpverleningsproces, benodigde maatregelen inzetten. Het overtreden van één of meerdere regels kan het direct afbreken van dit traject betekenen.

Begeleiding, rapportage en overdracht
Het grootste doel van begeleider is om te sturen en begeleiden op de levensdomeinen die door de cliënt en indicatiesteller als noodzakelijk worden geëist om door te kunnen stromen naar een vervolgtraject met meer zelfstandigheid. (Bewindvoering, inkomsten, overlast, dagbesteding, afspraken nakomen)

Van iedere cliënt wordt de voortgang van het traject bijgehouden in OZO.

Maaltijden
Tweemaal per dag worden er broodmaaltijden aangeboden en in de avond een warme maaltijd. Begeleiding zorgt ervoor dat de tafel in de ochtend en middag is gedekt en de nodige spullen (brood/beleg) op tafel staat. Melk, ranja, koffie, thee en fruit zijn de hele dag door beschikbaar en aanwezig in de gemeenschappelijke keuken. In de avond na het avondeten is er nog een eetmoment voor bewoners die daar gebruik van willen maken.

De gezamenlijke warme maaltijden worden om de beurt door de bewoners bereid. Dit wordt vastgelegd in een kookschema​​​​​​​ dat op de koelkast in de keuken hangt. Begeleiders ondersteunen daar waar nodig in het bereiden van de maaltijden. Wanneer een bewoner, als uitzondering, zelf een maaltijd wil bereiden kan dit in overleg nadat de gezamenlijke maaltijd bereid is.

Maaltijden worden aan de tafel in de woonkamer gezamenlijk genuttigd maar is niet verplicht. Op zaterdag wordt er friet gegeten.

Financiën
Cliënt betaalt een bijdrage aan het CAK. Huur, gas water en elektra, internet zijn voor rekening van Care Extra. Bewoners betalen zelf hun eigen telefoonkosten en kleding.

Care Extra verzorgt de inrichting van de gemeenschappelijke en persoonlijke ruimten. Van cliënten wordt verwacht dat zij netjes met de geleende spullen omgaan.

Sloten en sleutels
Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer die afzonderlijk van elkaar op slot kunnen. Ook de voor- en achterdeur hebben een slot. De begeleiders kunnen echter wel met de persoonlijke loper sleutel in iedere slaapkamer.

 

Begeleid zelfstandig wonen

(groepswonen in Helmond en Deurne)

Care Extra heeft zowel in Helmond als in Deurne woningen voor begeleid zelfstandig wonen. Deze zijn gericht op jongvolwassenen vanaf 18 jaar met psychische problemen, maar waarvan wel gedacht wordt dat ze op korte termijn kunnen doorstromen naar een eigen woning met ambulante begeleiding.

Doel van de zorgvorm: Voorbereiden op het zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.
Het doel van deze woonvorm is om te trainen richting zelfstandigheid door middel van intensieve ambulante begeleiding. Indien de cliënt laat zien aan alle eisen te kunnen voldoen kan deze doorstromen naar een zelfstandige woonruimte van bijvoorbeeld de woningcorporatie. Op het moment dat de cliënt aan de eisen voldoet, zal begeleiding er zorg voor dragen dat de woningbouwcorporatie wordt ingeschakeld om te voorzien in passend woonaanbod.

De Pastoor van Leeuwenstraat, in Helmond, bestaat uit twee woningen die in dezelfde straat gelegen zijn op nummer 51 & 67. In beide woningen zijn 6 kamers beschikbaar. Beide woningen zijn voorzien van een kantoor waar enkel begeleiding toegang tot heeft.

Elke cliënt heeft een eigen kamer met een afzonderlijk slot. De keuken, badkamers en toiletten zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Het pand is voorzien van een sleutelplan, zodat begeleiding indien nodig altijd toegang heeft tot de ruimtes in de woning.

Een cliënt kan vanuit een kliniek, thuis of beschermde woonvorm geplaatst worden in een van de doorstroomwoningen op de Pastoor van Leeuwenstraat. Het doel is om de cliënt voldoende zelfstandigheid en vaardigheden aan te leren zodat zij door kunnen stromen naar een zelfstandige woonruimte.

De Pastoor van Leeuwenstraat is een woonvorm waar enige zelfstandigheid van cliënten wordt verwacht. Ze worden meer aangewezen op hun eigen vaardigheden. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en bereiding van hun eigen levensbehoeften, dat de bewoners op afspraak hun hulpvragen kunnen bespreken met begeleiding en dat zij geen tijd hebben wanneer zij binnen moeten zijn. De Pastoor van Leeuwenstraat dient als een soort doorstroom woning wat je kunt zien als ‘laatste’ fase waarin bewoners worden voorbereid op zelfstandig wonen.

De Geul te Deurne bestaat uit drie woningen die naast elkaar zijn gelegen. Geul 8, Geul 10 én Geul 12. In de woningen zijn achtereenvolgend 3 plaatsen, 4 plaatsen en 3 plaatsen beschikbaar. Op Geul 12 bevindt zich een kantoor waar begeleiding haar externe afspraken
en dagelijkse werkzaamheden uitvoert.

Elke cliënt heeft een eigen kamer met een afzonderlijk slot. De keuken, badkamer en toiletten zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Het pand is voorzien van een sleutelplan, zodat begeleiding indien nodig altijd toegang heeft tot de ruimtes in de woning. Een cliënt kan vanuit een kliniek, thuis of beschermde woonvorm geplaatst worden in een van de doorstroomwoningen op de Geul. Het doel is om de cliënt voldoende zelfstandigheid en vaardigheden aan te leren zodat zij door kunnen stromen naar een zelfstandige woonruimte.

De Geul is een woonvorm waar enige zelfstandigheid van cliënten wordt verwacht. Ze worden meer aangewezen op hun eigen vaardigheden. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en bereiding van hun eigen levensbehoeften. Dat de bewoners op afspraak hun hulpvragen kunnen bespreken met begeleiding en dat zij geen tijd hebben wanneer zij binnen moeten zijn. De Geul dient als een soort doorstroom woning wat je kunt zien als ‘laatste’ fase waarin bewoners worden voorbereid op zelfstandig wonen.

Uitsluitingscriteria

 • Cliënten zonder een geldige indicatie, WLZ(PGB of ZIN), WMO(PGB of ZIN)
 • Ernstig meervoudig gehandicapten
 • Ernstig lichamelijk gehandicapten
 • Cliënten die zich op voorhand niet begeleid baar opstellen
 • Veroorzaken van overlast
 • Actieve harddrugverslaving
 • Geen uitzicht op een stabiel inkomen (voldoende om in eigen levensonderhoud te voorzien)
 • Geen zicht op adequate dagbesteding
 • Leeftijd jonger dan 18 jaar
 • Relevante lichamelijke beperkingen
 • Agressie problematiek
 • Crimineel gedrag

Plaatsing en beoordeling van de uitsluitingscriteria worden door casemanager, behandelaar en indicatiesteller samen met de cliënt bepaald.
​​​​​​​Uiteraard zullen we in geval van uitsluiting meedenken om de cliënt door te verwijzen naar een geschikte zorgverlener.

​​​​​​​Calamiteiten

Voor deze woonvorm wordt uitgegaan van het bewonen van een reguliere eengezinswoning, derhalve zijn er geen extra voorzieningen noodzakelijk er is daarom ook geen vluchtplan beschikbaar. Wanneer er calamiteiten voordoen zal er een beroep gedaan worden op de reguliere hulpdiensten. Er mag vanuit gegaan worden dat cliënten die in deze panden verblijven beschikken over voldoende mogelijkheden om zelfstandig de reguliere hulpdiensten in te schakelen en ons te informeren via de achterwacht dienst.

Regels
De belangrijkste zaken waaraan de bewoners zich moeten houden zijn als volgt :

 • Geen overlast veroorzaken
 • Beschikken over een adequate dagbesteding. Dit kan natuurlijk ook in de vorm van werk of school zijn.
 • Het hebben van een stabiel inkomen, dat voldoende is om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien
 • Geen actieve verslaving
 • Er mag geen drank of drugs binnen de woning aanwezig zijn.
 • Geen crimineel gedrag vertonen
 • De afspraken nakomen

Daarnaast gelden er algemene regels en huisregels binnen deze woonvorm.

Weekenddienst
Op zaterdag, zondag en feestdagen, komt er een weekenddienst begeleiding bieden daar waar dit nodig is.

Begeleiding, rapportage en overdracht
Het grootste doel van begeleider is om te sturen en begeleiden op de levensdomeinen die door de WMO en woningcorporatie als noodzakelijk worden geëist om voor een toewijzing van een eigen woning in aanmerking te komen, daarnaast wordt er aan persoonlijke doelen gewerkt, (Bewindvoering, inkomsten, overlast, dagbesteding, afspraken nakomen, persoonlijke verzorging) deze worden door middel van de “uitvraag” vastgesteld. Van elk cliëntcontact wordt een rapportage geschreven op cliënt in OZO.

Rookbeleid: Gehuurde kamers zijn rookvrij. Alleen roken voor bewoners op aangewezen plaats in de tuin onder de overkapping, medewerkers mogen niet in/om het pand roken.

​​​​​​​Algemene werkwijze
Iedere middag /avond is er begeleiding aanwezig (ma/vrijdag). In de weekenden zal er regelmatig voor korte momenten begeleiding aanwezig zijn.
Omdat cliënten samen in een huis wonen dienen zij samen de huishoudelijke taken uit te voeren, begeleiding zal dit controleren en begeleiden. Boodschappen dienen zelfstandig door cliënten te worden gedaan. Elke avond door de weeks zal er door elke bewoner afzonderlijk worden gekookt.

Er is afgesproken dat huishoudelijke producten door Care- Extra worden aangeschaft. Denk hierbij aan :

 • WC – papier
 • Schoonmaakmiddelen, afwasmiddelen
 • Vaatdoeken
 • Servies

Medicatie
De medicatie zal in eigen beheer van cliënt zijn, er wordt hierin zelfstandigheid verwacht. In overleg kunnen (grote) hoeveelheden bewaard worden in bij de eigen apotheker in overleg met de apotheek.

Financiën
Cliënt betaalt huur, gas water en elektra, internet en tv en de eigen telefoonkosten, daarnaast is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse boodschappen. Care Extra verzorgt de inrichting van de gemeenschappelijke en persoonlijke ruimten. Van cliënten wordt verwacht dat zij tijdig, in de vorm van geld, starten met het sparen voor inboedel ten behoeve van de doorstroming naar een eigen woonruimte.

Sloten en sleutels
Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer die afzonderlijk van elkaar op slot kunnen. Ook iedere woning heeft een ander slot, dit betekent dat bewoners niet bij elke woning naar binnen kunnen. Mits ze er woonachtig zijn. De begeleiders kunnen echter wel met de persoonlijke loper sleutel in iedere woning of slaapkamer.

​​​​​​Camera’s
Er hangen camera’s aan de voorzijde van de panden. Deze camera’s staan gericht op de toegangsdeuren van de woningen, zowel aan de voorzijde als aan de zijkant.

Ambulante begeleiding Jeugd en Gezin

Het doel van deze begeleiding is het stabiliseren en waar mogelijk vergroten van de zelfredzaamheid zodat men zo zelfstandig mogelijk en naar eigen tevredenheid kan participeren in de maatschappij. De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag.

Binnen de zorgvorm ambulant wordt begeleiding geboden aan cliënten binnen hun eigen woonomgeving. Indien gewenst/noodzakelijk kunnen (enkele) begeleidingsmomenten ook op (kantoor)locatie van Care Extra plaatsvinden, echter wordt de thuisomgeving van cliënt als uitgangspunt genomen.

De inhoud en frequentie van de begeleiding die wordt geboden is afhankelijk van de hulpvraag en indicatie en wordt in overleg met cliënt en bijvoorbeeld netwerk, verwijzer (zoals gemeente, zorgkantoor) etc. bepaald.

Uitgangspunten in de begeleiding zijn positief benaderen, het bieden van perspectief, maar ook het stellen van kaders wanneer dit nodig is.

Uitsluitingscriteria

 • Cliënten zonder een geldige indicatie, WLZ(PGB of ZIN), WMO(PGB of ZIN)
 • Ernstig meervoudig gehandicapten
 • Ernstig lichamelijk gehandicapten
 • Cliënten die zich op voorhand niet begeleid baar opstellen

Plaatsing en beoordeling van de uitsluitingscriteria worden door casemanager, behandelaar en indicatiesteller samen met de cliënt bepaald. Uiteraard zullen we in geval van uitsluiting meedenken om de cliënt door te verwijzen naar een geschikte zorgverlener.

Veiligheid en calamiteiten
Wanneer er calamiteiten voordoen zal er een beroep gedaan worden op de reguliere hulpdiensten.

Indien er sprake is van onveiligheid of calamiteiten kunnen cliënten indien nodig gebruik maken van de achterwacht. Er mag vanuit gegaan worden dat cliënten in deze zorgvorm beschikken over voldoende mogelijkheden om zelfstandig de reguliere hulpdiensten in te schakelen en ons te informeren via de achterwacht.

Begeleiding, rapportage en overdracht
In principe is er aan elke ambulante cliënt in ieder geval een casemanager en minimaal een begeleider gekoppeld. Afhankelijk van het aantal contacturen (indicatie) kunnen er meerdere begeleiders gekoppeld zijn. Rapportage over de voortgang van begeleiding worden vastgelegd in het clienten volg systeem van OZO.

Medicatie
Indien er sprake is van medicatie bij een ambulante cliënt, is deze medicatie niet in beheer van Care Extra.

 

Ambulante begeleiding Volwassenen

(Helmond en omgeving)

Om passende en hulpvraaggerichte begeleiding te kunnen bieden wordt er een intake gepland, waarin de hulpvragen, interesses, mogelijkheden en aandachtspunten geïnventariseerd en besproken worden.  

Het werkgebied van Care Extra beslaat de Peelgemeenten (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek), aangevuld met Geldrop-Mierlo en Nuenen.  

Kom je niet uit deze regio, maar zou je toch zorg van ons willen ontvangen? Neem dan even contact op zodat we kunnen bespreken wat er mogelijk is. 

Ambulante begeleiding is het bieden van ondersteuning om jouw situatie te stabiliseren en/of je zelfredzaamheid te vergroten. We doen dat samen met jou en volgens een samen opgesteld hulpverleningsplan. 

Uitgangspunt van de geboden begeleiding is dat het helpend is bij het stabiliseren van jouw situatie en/of het vergroten van de zelfredzaamheid.  

Afhankelijk van de hulpvragen die je hebt komt je begeleider één of meerdere keren per week bij je langs.  

Indien noodzakelijk is er een weekenddienst beschikbaar en een bereikbaarheidsdienst 24/7 aanwezig voor dringende hulp-vragen.

 

 

Behandeling

Behandeling wordt op individueel- of groepsniveau aangeboden, of eventueel op maat geschreven. Een selectie van de mogelijkheden:

 • Zelfstandigheidstraining
 • Sociale vaardigheidstraining (SOVA)
 • Video Home Training (VHT)
 • Theory of Mind training (TOM)
 • Training emotieregulatie
 • Speltherapie
 • Agressie regulatie training
 • Training ‘Ik ben speciaal’

Themagerichte Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding bij Care Extra wordt vormgegeven middels themagericht werken. De thema’s worden ondersteund door bijpassende activiteiten, waardoor het ‘leren’ en ‘ervaren’ op een natuurlijke ongedwongen wijze plaatsvindt. Het delen van kennis, ervaring en gevoelens draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfvertrouwen.

Intelligentiebepaling 16-

Een intelligentiebepaling kan helpend zijn om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en moeilijkheden van een jeugdige. Met behulp van dit inzicht kan door betrokkenen mogelijk beter worden afgestemd op de behoeften van de jeugdige.

De intelligentiebepaling door Care Extra wordt uitgevoerd door een Orthopedagoog waarbij gebruik wordt gemaakt van de WISC.

Logeerweekenden en uitstapjes (respijtzorg)

Logeerweekenden en uitstapjes is een aanvulling op de begeleiding bij Care Extra. Het doel van deze logeerweekenden en uitstapjes is, naast de ontlasting van de thuissituatie, gericht op de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de jeugdige. Net zoals bij de themagerichte groepsbegeleiding streven we ernaar om ‘leren’ en ‘ervaren’ op een natuurlijke ongedwongen wijze plaats te laten vinden.
De activiteiten tijdens de logeerweekenden en uitstapjes wordt afgestemd op de leeftijd en interesses van de jeugdigen.

(Buitenschoolse) Dagbesteding

De (buitenschoolse) dagbesteding bij Care Extra is erop gericht de jeugdige een nuttige invulling van de dag te bieden. Dit gebeurt door middel van verschillende activiteiten waarin zij op een natuurlijke ongedwongen wijze verschillende basisvaardigheden leren op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfvertrouwen.

De (buitenschoolse) dagbesteding richt zich enerzijds op schooluitvallers welke om verschillende redenen (tijdelijk) niet naar school kunnen. Hierbij wordt ook aandacht besteedt aan het doorstromen naar een passende vorm van onderwijs of arbeid. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid aan jeugdigen die (tijdelijk) geen passende dagbesteding hebben maar hier wel naar op zoek zijn.