Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Cliëntmedezeggenschap

Met betrekking tot cliëntmedezeggenschap benadrukt Care Extra het belang van de mening van (oud)cliënten, ouders, familieleden en vrijwilligers. Over onderwerpen zoals wonen, activiteiten, eten, drinken en dagbesteding wordt in samenspraak met hen en de cliëntenraad gesproken. Deze raden hebben de mogelijkheid om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven, waarbij wij streven naar implementatie van de adviezen en opmerkingen ter verbetering van onze dienstverlening.

Cliëntenbelangen

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die gebruikmaken van de dienstverlening van Care Extra. De raad heeft adviesrecht in beleidszaken met betrekking tot het hulpaanbod van Care Extra en fungeert ook als spreekbuis voor cliënten. Hierbij worden signalen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de geboden zorg opgepakt en doelgericht doorgeleid naar de juiste persoon binnen Care Extra.

E-mail: clientenraad@care-extra.nl