Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Cliëntmedezeggenschap

Wat betekent medezeggenschap? Als cliënt of cliëntvertegenwoordiger van Care Extra kun je meepraten over het beleid. De mening van (oud)cliënten, ouders, familieleden en vrijwilligers vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld over onderwerpen zoals wonen, activiteiten, eten, drinken en dagbesteding. Samen met hen, de cliëntenraad, praten we over deze onderwerpen. Deze raden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. De adviezen proberen we zo veel mogelijk uit te voeren. Alle adviezen en opmerkingen van de cliëntenraad zijn voor ons waardevol. We gebruiken ze om ons werk nog beter te doen.

Cliëntenbelangen

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die gebruikmaken van de dienstverlening van Care Extra. De raad heeft adviesrecht in beleidszaken die te maken hebben met het hulpaanbod van Care Extra. Daarnaast fungeert de Cliëntenraad als spreekbuis voor cliënten; de leden pakken signalen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de geboden zorg op en zorgen ervoor dat die signalen bij de juiste persoon binnen Care Extra terechtkomen.

E-mail: clientenraad@care-extra.nl