Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Onze missie

Het is onze missie om door in te kunnen spelen op de hulpvragen van gezinnen, volwassenen, jongeren en kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling. Het doel van deze begeleiding is het stabiliseren en waar mogelijk vergroten van de zelfredzaamheid zodat men zo zelfstandig mogelijk en naar eigen tevredenheid kan participeren in de maatschappij.