Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Voor wie zijn wij er

Door de diversiteit aan professionals die bij Care Extra werkzaam zijn, zijn wij in veel gevallen in staat passende zorg te bieden. Dit kan zowel aan gezinnen, volwassenen, jongvolwassenen of kinderen zijn. Om te kijken of wij de ondersteuning kunnen bieden die passend is plannen we een intake. Uit deze intake zal naar voren komen of wij in staat zijn de benodigde ondersteuning te bieden. Als dit niet zo is hebben we een brede kennis van de sociale kaart in onze regio waarbij we door zullen verwijzen naar of samen zullen werken met partijen die wel in staat zijn deze ondersteuning te bieden.