Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Kwaliteit

ISO 9001

Care Extra is iso 9001 gecertificeerd voor de aangeboden zorg, dit keurkenmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk en zorg zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn: Directiereglement, klachtenregeling, werkprocessen, protocollen, methode, incidentenregistratie etc.

Privacy statement Care Extra

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Medewerkers

Care Extra heeft voor alle functies binnen de organisatie gekwalificeerde medewerkers. Alle jeugdzorg wordt uitgevoerd onder direct toezicht van een Orthopedagoog.