Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Onze visie

In onze visie streven we naar het geluk van de individuen die wij begeleiden door een integraal begeleidingsaanbod te bieden. Dankzij de diversiteit in ervaring en achtergrond van onze professionals kunnen wij passende ondersteuning bieden aan mensen van diverse achtergronden en leeftijden. Wij hechten waarde aan de persoonlijke klik tussen cliënt en medewerker.

Wij bieden een unieke kans aan iedereen om een plek in de maatschappij te verwerven, ongeacht de omvang van de participatie van de cliënt. Care Extra draagt deze visie in haar werkwijze en gehanteerde methodieken. Onze kracht ligt in het beleid van 1001 kansen, een positieve benadering en respect voor de ieder individu. Wij streven ernaar om de eigen krachten van cliënten te versterken met begeleiding die specifiek is afgestemd op hun wensen en behoeften.