Een positieve benadering waarbij je eigen kracht het uitgangspunt is

Onze visie

Bij Care Extra gaan we voor het geluk van de mensen die we begeleiden. Dit doen we door een zoveel als mogelijk integraal begeleidingsaanbod te bieden. Door het verschil in ervaring en achtergrond van onze professionals zijn wij als organisatie in staat om in verschillende en veranderende situaties passende ondersteuning te bieden aan mensen van diverse achtergronden en leeftijden, we zoeken naar de klik met onze medewerker. 

Iedereen een unieke kans bieden zodat iedereen een plek in de maatschappij kan bemachtigen. Ongeacht hoe groot de participatie is van de client, iedereen verdient een kans en de mogelijkheid om gelukkig te zijn. Care Extra draagt dit uit in de manier van werken en met de methodieken die worden ingezet. We zijn toekomst gericht waar we uit gaan van een positieve benadering.

De mensen waar we het allemaal voor doen zijn kwetsbaar en hebben vaak al diverse trajecten doorlopen door hun problematiek vallen ze vaak uit en worden ze teleurgesteld in zichzelf en de hulpverlening in het algemeen. De kracht van Care Extra is het 1001 kansen beleid, de positieve benadering en respect hebben voor de persoon die je bent. We proberen zoveel mogelijk je eigen krachten weer naar boven te halen met begeleiding specifiek afgestemd op jou wensen en zorgen.

De medewerkers van Care Extra beschikken allen over een diploma die passend is bij de functie die hun vervullen.